Dự án Vtech

Cụm Trang trại Điện gió BT Quảng Bình

Cụm Trang trại Điện gió BT Quảng Bình

 • Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Điện gió BT1, Công ty Cổ phần Điện gió BT2, Công ty Cổ phần Điện gió BT3

 • Tình trạng:Đã hoàn thành

 • Hạng mục:Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II

 • Chủ đầu tư:Công ty TNHH Vũng Áng 2

 • Tình trạng:Đang thực hiện

 • Hạng mục:Xây dựng tuyến đường dây 500kV, Xây dựng nhà trạm 500kV và lắp đặt thiết bị, Xây dựng mở rộng sân phân phối 2 ngăn 500kV, Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại.

Nhà máy thủy điện Nậm Sam 3A, 3B

Nhà máy thủy điện Nậm Sam 3A, 3B

 • Chủ đầu tư:Nam San 3A Power Sole Company Limited

 • Tình trạng:Đã hoàn thành

 • Hạng mục:Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại.

Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

 • Chủ đầu tư:Công ty cổ phần Năng lượng AMI Khánh Hòa.

 • Tình trạng:Đã hoàn thành

 • Hạng mục:Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại.

Cáp ngầm 110kV Thành Công – Thượng Đình

Cáp ngầm 110kV Thành Công – Thượng Đình

 • Chủ đầu tư:Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

 • Tình trạng:Đã hoàn thành

 • Hạng mục:Lắp đặt, thí nghiệm cáp ngầm Xây dựng, cấu hình hệ thống thông tin, SCADA

Thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

 • Chủ đầu tư:Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 • Tình trạng:Đã hoàn thành

 • Hạng mục:Lắp đặt, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị và hệ thống nguồn 48VDC, ắc quy.