Thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

  • Thiết bị truyền dẫn quang SDH
  • Thiết bị PCM-30
  • Hệ thống phần mềm giám sát
  • Hệ thống cấp nguồn 48VDC, ắc quy
  • Hệ thống CNTT: Máy chủ, switch quang
  • Lắp đặt, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị và hệ thống nguồn 48VDC, ắc quy
  • Lắp đặt, cấu hình hệ thống CNTT cho hệ thống giám sát / Installing, configuring IT system for monitoring system
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Vị trí

Vị trí:

Hà Nội
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

T10/2014 – T01/2015
Tình trạng

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị và hệ thống nguồn 48VDC, ắc quy

Hệ thống CNTT cho hệ thống giám sát