Cáp ngầm 110kV Thành Công – Thượng Đình

  • Máy biến áp 110kV
  • Thiết bị nhất thứ 110kV/22kV
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA
  • Xây dựng nhà trạm và đường dây 110kV
  • Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Tổng công ty điện lực TP Hà Nội
Vị trí

Vị trí:

Hà Nội
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

T7/2017 – 2019
Tình trạng

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Lắp đặt, thí nghiệm cáp ngầm 110kV