Nhà máy thủy điện Nậm Sam 3A, 3B

  • Thiết bị nhất thứ, nhị thứ 110kV/22kV
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA
  • Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại.
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Nam San 3A Power Sole Company Limited
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

Từ T7/2022
Vị trí

Vị trí:

LAOS
Tình trạng

Tình trạng:

Đang thực hiện

Thông tin chi tiết dự án

  • Thiết bị nhất thứ, nhị thứ 110kV
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA