Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II

  • Xây dựng tuyến đường dây 500kV
  • Xây dựng nhà trạm 500kV và lắp đặt thiết bị
  • Xây dựng mở rộng sân phân phối 2 ngăn 500kV
  • Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại.
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Xây dựng & Công nghiệp nặng Doosan
Vị trí

Vị trí:

Hà Tĩnh
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

T4/2022-T9/2023
Tình trạng

Tình trạng:

Đang thực hiện

Thông tin chi tiết dự án

Xây dựng tuyến đường dây 500kV