Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

  • Máy biến áp 110kV
  • Thiết bị nhất thứ 110kV/22kV
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA
  • Xây dựng nhà trạm và đường dây 110kV
  • Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần năng lượng AMI Khánh Hòa
Vị trí

Vị trí:

Tỉnh Khánh Hòa
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

8/2018 – 5/2019
Tình trạng

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Xây dựng nhà trạm và đường dây 110kV