Tin tức nội bộ

Dự án Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình hòa lưới điện quốc gia 2 trạm biến áp

Công ty TNHH Công Nghệ Việt phối hợp với các Công ty cổ phần Điện gió BT2 và BT3 tổ chức nghiệm thu, đóng điện hòa lưới điện quốc gia 2 trạm biến áp (TBA) gồm: TBA 220kV BT2-Giai đoạn 1 (có công suất máy biến áp 125MVA) và TBA 220kV BT2-Giai đoạn 2 (có công suất máy biến áp 643MVA) thuộc Dự án Cụm trang trại điện gió B&T tại Quảng Bình.

Các kỹ sư tiến hành kiểm tra và nghiệm thu công trình

Đây là hợp phần tiếp theo của Cụm dự án Trang trại Điện gió B&T sau khi đã đóng điện thành công TBA 220kV BT1 và Đường dây 220kV từ TBA 220kV BT1 đến điểm đấu với đường dây 220kV Đông Hà – Đồng Hới ngày 8-6-2021.

Theo đó, đường dây 220kV từ TBA BT2-Giai đoạn 1 và TBA BT2-Giai đoạn 2 đấu nối sang TBA 220kV BT1 là một trong ba gói thầu chính của Dự án Cụm trang trại điện gió B&T tại Quảng Bình do Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm tổng thầu thi công, được khởi công xây dựng từ tháng 9-2020.

Đơn vị tổng thầu luôn khắc phục khó khăn để đảm bảo tiến độ dự án

Trong quá trình thi công, đơn vị tổng thầu đã huy động tối đa nguồn nhân lực và máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ hoàn thành các hạng mục của công trình.

Đến nay, đường dây 220kV từ TBA 220kV BT1 đến điểm đấu với đường dây 220kV Đông Hà – Đồng Hới đã hoàn thành và chính thức đóng điện hòa lưới điện Quốc gia. Việc hoàn thành và chính thức đi vào vận hành TBA 220kV BT2-Giai đoạn 1, TBA BT2-Giai đoạn 2 và TBA 220kV BT1 đã vận hành trước đó được xem là những dấu ấn của Dự án Cụm trang trại điện gió B&T tại Quảng Bình.

Dự án Cụm trang trại điện gió B&T đưa vào vận hành trong quý III-2021.

(Theo báo Quảng Bình)