Tin tức nội bộ

Hoàn tất đóng điện Đường dây và TBA 110kV Tam Dương

Vào lúc 15h30 ngày 04/07/2024, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức đóng điện thành công Dự án “Đường dây và TBA 110kV Tam Dương” trong niềm vui mừng to lớn của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

Công nhân Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đang thao tác đóng điện

Dự án do Ban quản lý dự án Phát triển điện lực thuộc EVNNPC làm đại diện chủ đầu tư, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với quy mô chính thực hiện là Xây dựng mới TBA 110kV Tam Dương có công suất 2x63MVA (Trước mắt lắp 01 MBA 63MVA-110/35/22kV) tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

MBA T1-63MVA đã được lắp đặt sẵn sàng đóng điện

Dự án được khởi công ngày 12/04/2022, do Công ty TNHH Công nghệ Việt – VTECH làm nhà thầu thi công và Công ty CP Xây dựng và TVĐT Việt Nam là đơn vị tư vấn giám sát, dự án là Trạm 110kV được sử dụng công nghệ điều khiển máy tính, toàn bộ thiết bị trong trạm được xây dựng kết nối các tín hiệu SCADA và Camera với máy tính tại trạm và kết nối về Trung tâm điều khiển tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc theo tiêu chí trạm 110kV không người trực.

Thi công dựng trụ tháp sắt

Dự án gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc do tính chất phức tạp với địa hình hướng tuyến khó khăn của phần đường dây kéo dài trên 03 huyện Bình Xuyên, Tam Đảo, Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ, VTECH đã thi công hoàn tất và kịp đưa dự án đi vào sử dụng trong mùa cao điểm phụ tải năm 2024.

Thi công dựng trụ thép đơn thân