Tin tức nội bộ

VTECH được khen thưởng đột xuất hoàn thành sớm gói thầu thi công xây lắp Dự án Đường dây 500kV mạch 3

Ngày 17/5/2024, Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú vừa khen thưởng đột xuất tại công trường cho Liên danh nhà thầu thi công xây lắp Công ty TNHH Công nghệ Việt (VTECH)Công ty CP FECON đã hoàn thành sớm gói thầu đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án trước ngày 01/5/2024 Dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Tại công trường, Tổng giám đốc EVNNPT đã trao Giấy khen và tiền thưởng cho đơn vị thi công xây lắp sớm hoàn thành gói thầu được giao là Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Việt và Công ty CP FECON.

Tổng giám đốc EVNNPT trao khen thưởng cho đại diện Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Việt và Công ty CP FECON.

Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Gói thầu “Xây lắp đường dây từ VT423 đến VT435 tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An” là gói thầu quan trọng trong dự án được giao cho nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Việt và Công ty CP FECON triển khai thực hiện xây dựng, lắp đặt và đấu nối tuyến đường dây 500kV với chiều dài đường dây khoảng 4.900m, 12 vị trí móng cột từ VT424 đến VT435.

Tại công trường Lãnh đạo EVNNPT ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị tham gia dự án đã khắc phục mọi khó khăn, với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”; làm việc “3 ca 4 kíp”, thi công ” 24/7 bám sát công trường”, “xuyên lễ, xuyên Tết” với quyết tâm cao nhất, chung sức đồng lòng cùng với quyết tâm hoàn thành dự án trong tháng 6/2024.