Tin tức nội bộ

Nghiệm thu, đóng điện Trạm biến áp 220kV BT1

Công ty TNHH Công Nghệ Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Điện gió B&T tổ chức nghiệm thu, đóng điện Trạm biến áp 220kV BT1 thuộc Dự án Cụm trang trại điện gió B&T tại Quảng Bình.

Trạm biến áp 220kV BT1 chính thức đóng điện hòa vào nguồn lưới điện Quốc gia.

Đường dây 220kV từ Trạm biến áp BT1 đến điểm đấu với đường dây 220kV Đông Hà – Đồng Hới và đường dây 220 kV từ Trạm biến áp BT2 đấu nối sang Trạm biến áp 220kV BT1 là 1 trong ba gói thầu chính của Dự án Cụm trang trại điện gió B&T tại Quảng Bình do Công ty TNHH Công Nghệ Việt thi công.

Gói thầu được khởi công xây dựng từ tháng 9/2020. Trong quá trình thi công các hạng mục của công trình, tổng thầu đã huy động tối đa nguồn nhân lực và máy móc thiết bị để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Đến nay, đường dây 220kV từ Trạm biến áp BT1 đến điểm đấu với đường dây 220kV Đông Hà – Đồng Hới đã hoàn thành và chính thức đóng điện hòa vào nguồn lưới điện Quốc gia.

Việc hoàn thành và chính thức đi vào vận hành Trạm biến áp 220kV BT1 được xem là một trong những dự án đánh dấu sự thành công của Công ty TNHH Công Nghệ Việt.

(Theo Đài PT-TH Quảng Bình)