Tin tức nội bộ

Hội thảo giới thiệu các Giải pháp an toàn thông tin và ứng dụng AI

Ngày 13/9/2023, tại Văn phòng Microsoft Việt Nam, VTech phối hợp cùng Celebal Technologies (Celebal Tech) và Microsoft Việt Nam (MSFT) đã tổ chức buổi hội thảo với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) về các giải pháp an toàn thông tin và ứng dụng AI trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đây là buổi trao đổi mang tính cung cấp thông tin, tạo tiền đề cho sự hợp tác sau này và nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, cùng giải quyết các thách thức trong lĩnh vực CNTT mà EVN đang phải đối mặt.

Buổi hội thảo bắt đầu với phần giới thiệu của Celebal Tech, EVNICT và VTech trong bầu không khí cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các ứng dụng và các thách thức mới của AI trong lĩnh vực năng lượng.

Đại diện EVNICT, Celebal Tech, Vtech và MSFT tại buổi hội thảo

Đại điện EVNICT đã trình bày tổng quan về chiến lược chuyển đổi số 4.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lưu ý việc sử dụng hệ thống hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu Oracle cho hệ thổng ERP.

Celebal Tech đã giới thiệu các giải pháp để giải quyết được các vấn đề EVNICT đưa ra, bao gồm các giải pháp liên quan đến hệ thống ERP, ứng dụng AI trên nền tảng Cloud hoặc PREM. Chiến lực lưu trữ dữ liệu, Chatbot Open AI và lợi ích của việc bảo mật dữ liệu trên nền tảng Azure của Microsoft và các giải pháp cải tiến đổi mới phù hợp với nhu cầu của EVNICT và EVN.

Đại diện Celebal Tech giới thiệu các giải pháp mới, hữu hiệu để áp dụng

Kết thúc hội thảo EVNICT, Celebal Tech và VTech thống nhất sẽ tiến hành các cuộc trao đổi kỹ thuật ở cấp độ sâu hơn, cụ thể hơn đối với các thách thức đã nêu. Đặc biệt, trong các ứng dụng CRM, ERP, Chatbot AI trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN và công tác chăm sóc khách hàng. Các cuộc trao đổi này sẽ tiếp tục được tiến hành trong quý 4/2023.

Ảnh lưu niệm thành phần tham gia hội thảo