Tin tức nội bộ

Hòa lưới phát điện Nhà máy Thủy điện Nậm San 3A và Nhà máy Thủy điện Nậm San 3B từ Lào về Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ Việt (V.TECH) phối hợp với Nhà máy Thủy điện Nậm San 3A và Nhà máy Thủy điện Nậm San 3B tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành, nghiệm thu hệ thống AGC, thực hiện thử nghiệm để tiến hành COD cho 02 nhà máy.

Hoà lưới phát điện từ Nhà máy Thuỷ điện Nậm San 3B về Việt Nam

Hoà lưới phát điện từ Nhà máy Thuỷ điện Nậm San 3A về Việt Nam

Đào tạo hướng dẫn vận hành cho Nhà máy.

Ngày 29/05/2023, hoàn thành thử nghiệm hệ thống AGC tại Nhà máy Thủy điện Nậm San 3B cho cả 03 tổ máy.

Ngày 31/05/2023, hoàn thành thử nghiệm hệ thống AGC tại 02 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Nậm San 3A.

Nghiệm thu hệ thống AGC với TT Điều độ hệ thống điện Quốc gia tại tổ máy số 2 của Nhà máy Thủy điện Nậm San 3B

Trong quá trình thi công, đơn vị tổng thầu dự án V.TECH đã huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị nhằm đẩy mạnh và đảm bảo tiến độ hoàn thành các hạng mục thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, cải tạo nhà máy và dịch vụ COD.

Test thành công hệ thống AGC cho tổ 1 NM NS3A.

Ngày 06/06/2023, EVNEPTC đã công nhận Ngày vận hành thương mại (COD) cho tổ máy H2 của Nhà máy Thủy điện Nậm San 3A từ 17h00 ngày 05/06/2023 (thời điểm sau khi Tổ máy hoàn thành các thử nghiệm).

Đối với tổ máy H1 của Nhà máy Thủy điện Nậm San 3A và các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Nậm San 3B vẫn đang tiến hành công tác COD và dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2023.