Dự án Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình hòa lưới điện quốc gia 2 trạm biến áp

Chi tiết tại:

https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202109/du-an-cum-trang-trai-dien-gio-bampt-quang-binh-hoa-luoi-dien-quoc-gia-2-tram-bien-ap-2193430/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.