Tin tức VTECH

Nghiệm thu, đóng điện Trạm biến áp 220kV BT1
Rạng sáng ngày 08/6/2021, Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam (VEngy) đã cùng với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đóng điện thành công và an toàn trạm biến áp 220kV dự án Trang trại điện gió BT1 109,2MW tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là công trình có tính chất quan trọng, mở đầu cho sự thành công của VEngy trong các dự án điện gió sắp tới trong năm 2021.
Tiếp thêm nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Mauris tellus dolor ornare praesent dui egestas.
Nghiệm thu, đóng điện Trạm biến áp 220kV BT1
Rạng sáng ngày 08/6/2021, Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam (VEngy) đã cùng với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đóng điện thành công và an toàn trạm biến áp 220kV dự án Trang trại điện gió BT1 109,2MW tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là công trình có tính chất quan trọng, mở đầu cho sự thành công của VEngy trong các dự án điện gió sắp tới trong năm 2021.
Nghiệm thu, đóng điện Trạm biến áp 220kV BT1
Rạng sáng ngày 08/6/2021, Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam (VEngy) đã cùng với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đóng điện thành công và an toàn trạm biến áp 220kV dự án Trang trại điện gió BT1 109,2MW tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là công trình có tính chất quan trọng, mở đầu cho sự thành công của VEngy trong các dự án điện gió sắp tới trong năm 2021.
Dự án Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình hòa lưới điện quốc gia 2 trạm biến áp
Đây là hợp phần tiếp theo của Cụm dự án Trang trại Điện gió B&T sau khi đã đóng điện thành công TBA 220kV BT1 và Đường dây 220kV từ TBA 220kV BT1 đến điểm đấu với đường dây 220kV Đông Hà - Đồng Hới ngày 8-6-2021.