Tin tức nội bộ

Công ty TNHH Công nghệ Việt: Hoàn thành toàn bộ 6 gói thầu cung cấp cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 30/4/2024, những kiện hàng cuối cùng cung cấp cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 đã được Công ty TNHH Công nghệ Việt (VTECH) bàn giao cho đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB). Đây là đơn vị đầu tiên hoàn thành cung cấp cột thép với nhiều gói thầu và số lượng cột thép lớn cho Dự án đường dây 500kV mạch 3.

VTECH tham gia cung cấp cột thép với 6 hợp đồng là các gói thầu số 19, 20, 21, 24, 25, 26 của Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa tương ứng 100 cột thép, với tổng khối lượng 10.700 tấn.

Cột thép của VTECH đã được chuyển đến công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3

Đây là một việc làm thiết thực của VTECH trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca 4 kíp, làm việc xuyên Lễ xuyên Tết”. Việc VTECH hoàn thành sớm cung cấp cột thép cho công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 đã góp phần giúp công trường hạn chế tình trạng “móng chờ cột”, công trường tập trung tổ chức dựng cột sớm để quyết tâm hoàn thành Dự án vào tháng 6/2024.

Ông Nguyễn Lê Anh – Chủ tịch HĐQT VTECH cho biết: Với số lượng chủng loại cột thép của 06 gói thầu là 43 loại/100 cột thép, VTECH đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị sản xuất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, từ khâu mua sắm nguyên vật liệu thô, quá trình sản xuất và đóng gói, vận chuyển, đặc biệt là việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn ngành Điện để đưa lên thiết kế 3D với công nghệ tiên tiến nhất cho từng loại cột mẫu nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất, tính chính xác cao nhất cho các loại cột của dự án.

VTECH đã hoàn thành toàn bộ gói thầu cung cấp cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3

Trong suốt thời gian triển khai hợp đồng, mặc dù trùng vào các dịp nghỉ lễ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, công tác vận chuyển cột thành phẩm từ nhà máy về chân công trình tại Việt Nam với quãng đường rất xa, phải trung chuyển cột qua nhiều điểm địa điểm. Tuy nhiên, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như yêu cầu của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, VTECH đã nỗ lực tối đa, làm việc 3 ca 4 kíp, tìm mọi giải pháp để đẩy nhanh công tác bàn giao hàng hóa, vượt qua mọi khó khăn và thử thách để hoàn thành toàn bộ khối lượng của Hợp đồng, góp phần đáp ứng tiến độ xây dựng của dự án, phấn đấu kịp thời đóng điện dự án vào ngày 30/06/2024, đảm bảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

VTECH cũng đã hoàn thành vượt tiến độ đào đúc móng vị trí đường dây 500kV mạch 3 và đang tổ chức dựng cột

Ngoài việc cung cấp cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3, VTECH cũng liên danh với Công ty CP FECON thi công xây lắp một gói thầu Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoan Quảng Trạch – Quỳnh Lưu. Với trách nhiệm của mình, đơn vị đã tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết và đã sớm hoàn thành đào đúc móng vượt trước mốc tiến độ 30/4/2024 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và chủ đầu tư. Hiện các vị trí của VTECH thi công đang tổ chức lắp dựng cột và nhiều vị trí cột đã hoàn thành.

Nguồn: https://congthuong.vn/vtech-hoan-thanh-som-6-goi-thau-cung-cap-100-cot-thep-cho-duong-day-500kv-mach-3-317821.html

https://www.npt.com.vn/d6/vi-VN/news/Cong-ty-TNHH-Cong-nghe-Viet-Hoan-thanh-toan-bo-6-goi-thau-cung-cap-cot-thep-cho-Du-an-duong-day-500kV-mach-3-6-191-9703