Xây dựng hệ thống giám sát thiết bị truyền dẫn của các Công ty truyền tải điện

  • Lắp đặt, cài đặt, cấu hình, chạy thử hệ thống và kết nối giám sát cho các thiết bị truyền dẫn và mạng WAN
  • Đào tạo hệ thống giám sát thiết bị truyền dẫn và hệ thống giám sát mạng WAN
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Công ty truyền tải điện 3
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

T9/2017 – T12/2017
Vị trí

Vị trí :

Tình trạng

Tình trạng :

Hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Hệ thống và kết nối giám sát cho các thiết bị truyền dẫn và mạng WAN