Tuyến cáp ngầm trung thế 24kV

  • Cung cấp cáp ngầm trung thế 22kV
  • Cung cấp hệ thống tủ trung thế 22kV
  • Thi công, lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống cáp ngầm và tủ trung thế 22kV.
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH phát triển THT
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

T10/2015 – T01/2016
Vị trí

Vị trí :

Hà Nội
Tình trạng

Tình trạng :

Hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Thi công, lắp đặt cáp ngầm

Lắp đặt tủ trung thế 22KV