Nhà máy MDF Thanh Thành Đạt

  • Máy biến áp 0,4kV/35kV
  • Hệ thống tủ trung thế 22kV
  • Hệ thống tủ 0,4kV
  • Hệ thống Busway
  • Xây dựng tuyến đường dây trung thế 35kV
  • Xây dựng nhà vận hành hệ thống cấp điện cho nhà máy
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

7/2018 – 12/2018
Vị tr

Vị tr:

Hà Tĩnh
Tình trạng

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án