Đường dây và TBA 110kV Tam Dương

  • Xây dựng tuyến đường dây 110kV
  • Xây dựng nhà trạm 110kV và lắp đặt thiết bị
  • Nghiệm thu, đóng điện đưa công trình vào sử dụng
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực Tổng công ty điện lực miền Bắc
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

Từ T4/2022
Vị trí

Vị trí :

Vĩnh Phúc
Tình trạng

Tình trạng :

Đang thực hiện

Thông tin chi tiết dự án

  • Xây dựng tuyến đường dây 110kV
  • Xây dựng nhà trạm 110kV và lắp đặt thiết bị
  • Nghiệm thu, đóng điện đưa công trình vào sử dụng