Trang chủ » Giới thiệu » Lĩnh vực hoạt động » Hạ tầng điện công nghiệp

Hạ tầng điện công nghiệp

Hạ tầng điện công nghiệp

Cung cấp giải pháp, vật tư thiết bị và triển khai xây dựng các công trình:

  •  Đường dây và trạm biến áp 500/220/110kV.
  •  Hệ thống điện cho các nhà máy, xí nghiệp, khu đô thị,…