Xây dựng Trung tâm điều khiển xa Công ty điện lực Ninh Bình

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
  • Thời gian thực hiện: 2017 – 2019
Hệ thống màn hình ghép cho Trung tâm điều khiển

Phạm vi cung cấp:

  • Thiết bị RTU, BCU
  • Hệ thống phần mềm SCADA
  • Hệ thống màn hình ghép cho trung tâm điều khiển và các điện lực
  • Hệ thống Rơ le bảo vệ
  • Hệ thống CNTT: máy chủ, Firewall. Switch cáp quang Layer 2/3, Router, camera giám sát, hệ thống an ninh bảo mật tại trạm và trung tâm điều khiển
  • Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống viễn thông CNTT và SCADA, màn hình ghép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.