Nhà máy MDF Thanh Thành Đạt

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
  • Thời gian thực hiện: 7/2018 – 12/2018
Hệ thống tủ phân phối hạ thế – Nhà máy Thanh Thành Đạt
  • Phạm vi cung cấp:
  • Máy biến áp 0,4kV/35kV
  • Hệ thống tủ trung thế 22kV
  • Hệ thống tủ 0,4kV
  • Hệ thống Busway
  • Xây dựng tuyến đường dây trung thế 35kV
  • Xây dựng nhà vận hành hệ thống cấp điện cho nhà máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.