Thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
  • Thời gian thực hiện: 10/2014 – 01/2015

Phạm vi cung cấp

  • Thiết bị truyền dẫn quang SDH
  • Thiết bị PCM – 30
  • Hệ thống phần mềm giám sát
  • Hệ thống cấp nguồn 48VDC, Ắc quy
  • Hệ thống CNTT: Máy chủ, switch quang
  • Lắp đặt, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị và hê thống nguồn 48VDC, ắc quy
  • Lắp đặt, cấu hình hệ thống CNTT cho hệ thống giám sát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.