Xây dựng hệ thống giám sát thiết bị truyền dẫn của các Công ty Truyền tải điện

  • Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 3.
  • Thời gian thực hiện: 9/2017 – 12/2017
  • Phạm vi cung cấp:
  • Phần mềm TNMS V15/Coriant
  • Phần cứng và phần mềm giám sát mạng WAN Trueview 4300
  • Hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu Fujitsu RX2540 M2
  • Hệ thống máy tính Client HP EliteDesk 800 G2
  • Lắp đặt, cài đặt, cấu hình, chạy thử hệ thống và kết nối giám sát cho các thiết bị truyền dẫn và mạng WAN
  • Đào tạo hệ thống giám sát thiết bị truyền dẫn và hệ thống giám sát mạng WAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.