Trang trại điện gió BT2

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió BT2
  • Thời gian thực hiện: 7/2020– 2021
  • Phạm vi cung cấp:
  • Máy biến áp 220kV
  • Thiết bị nhất thứ 220kV/33kV
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA
  • Xây dựng nhà trạm và đường dây 220kV
  • Dịch vụ:
  • Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.