Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3 (Quận Ngũ Hành Sơn)

 • Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 2.
 • Thời gian thực hiện: 8/2015 – 3/2016.

Trạm biến áp Ngũ Hành Sơn

 • Phạm vi cung cấp:
  • Thiết bị truyền dẫn quang, STM1/4/16-Coriant HiT 7080.
  • Thiết bị truyền dẫn quang, STM1/4/16-Coriant HiT 7065.
  • Thiết bị bảo vệ khoảng cách – Siemens SWT3000.
  • Router kèm chức năng Switch – Cisco WS-C3650-24TS-S.
 • Dịch vụ triển khai:
  • Xây dựng Data base theo IEC 60870-5-101 tại Gateway ở TBA 220kV Ngũ Hành Sơn.
  • Thí nghiệm hiệu chỉnh SCADA với Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung A3 (IEC60870-5-101).
  • Thí nghiệm hiệu chỉnh SCADA với NPT (IEC 60870-5-104).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.