Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng AMI Khánh Hòa
  • Thời gian thực hiện: 8/2018 – 5/2019
Trạm biến áp Nhà máy điện mặt trời AMI
Nhà điều khiển Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa
  • Phạm vi cung cấp
  • Máy biến áp 110kV
  • Thiết bị nhất thứ 110kV/22kV
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA
  • Xây dựng nhà trạm và đường dây 110kV
  • Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.