Trang chủ » Giới thiệu » Lĩnh vực hoạt động » Hệ thống tự động hóa

Hệ thống tự động hóa

Hệ thống tự động hóa

  • Cung cấp, xây dựng phần mềm trung tâm điều khiển xa (OCC).
  • Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống DCS, FR, FL cho trạm biến áp và nhà máy điện.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu tại các trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và các vùng miền (bao gồm công tác thí nghiệm end to end).