Tư vấn thiết kế, xây dựng, lắp đặt thi công, tiền nghiệm và nghiệm thu, đào tạo và chuyển giao công nghệ hệ thống SCADA cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn
– Thời gian thực hiện: 6/2017 – 10/2017

Phạm vi cung cấp:

  • Thiết bị Micom A500, C264
  • Thiết bị firewall IEC 104 TofinoXE
  • Thiết bị router công nghiệp EAGLE30
  • Thiết bị truyền dẫn HiT7025
  • Thiết bị PCM 30
  • Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin DMS, SCADA tại Nhà máy lọc háo dầu Nghi Sơn, A1, A0
  • Nghiệm thu hệ thống SCADA và Hotline, End to End tại A1 và A0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.