Trang chủ » Giới thiệu » Lĩnh vực hoạt động » Hạ tầng viễn thông công nghệ công tin

Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin

Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin

  • Cung cấp lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang.
  • Cung cấp giải pháp, thiết bị CNTT, camera giám sát, thiết bị an ninh bảo mật cho trạm biến áp/nhà máy điện và các trung tâm điều khiển xa.
  • Tư vấn, cung cấp, xây dựng các trung tâm lưu trữ và sao lưu dữ liệu.