Cung cấp và lắp đặt hệ thống SCADA cho các nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1MR

 • Chủ đầu tư: Công ty nhiệt điện Phú Mỹ
 • Thời gian thực hiện: 3/2020 – 8/2020
 • Phạm vi cung cấp:
 • Thiết bị Router, Switch
 • Thiết bị Firewall
 • Nguồn thời gian GPS
 • Thiết bị RTU
 • Thiết bị nhất thứ 220kV/33kV
 • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
 • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA
 • Xây dựng nhà trạm và đường dây 220kV
 • Dịch vụ:
 • Thi công, lắp đặt hàn nối ODF, kéo rải cáp quang và đấu nối.
 • Xây dựng, lắp đặt hệ thống SCADA
 • Cài đặt cấu hình Gateway
 • Thử nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu SCADA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.