Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc cho V.Tech Co .,Ltd là một thách thức về kiến thức chuyên môn, nhạy cảm về thị trường, kỹ năng làm việc và cuộc sống nhưng cũng là phần thưởng xứng đáng cho những tài năng

 

Xin chào các bạn đã ghé thăm và quan tâm tới cơ hội nghề nghiệp tại V.TECH,
V.TECH ra đời vào thời điểm nền kinh tế nước nhà có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, cùng với chủ trương huy động mọi nguồn lực xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước. Nhận thức được vai trò của mình là một doanh nghiệp tư nhân trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, V.TECH luôn sẵn sàng nhận thực hiện và đầu tư vào những dự án lớn, tuy đầy khó khăn và thử thách song chính là cơ hội trưởng thành, phát triển cho chính mình và các thành viên, đối tác. Để hoàn thành sứ mệnh này, V.TECH không ngừng xây dựng cho mình hệ thống quản lý hiện đại với khả năng vượt trội về nhân lực và cam kết đem lại cho mỗi thành viên của V.TECH:

  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh;
  • Tăng trưởng đều, bền vững và tăng thu nhập cá nhân;
  • Xây dựng đội ngũ quản lý mạnh, gương mẫu, làm việc độc lập, khả năng phát triển kinh doanh;
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tập thể đoàn kết, gắn bó;
  • Chính sách đào tạo, huấn luyện, trợ giúp lẫn nhau.
  • Mang lại sự phồn vinh cho Công ty và sự thịnh vượng cho mọi thành viên.

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG