Category Archives: Hạ tầng điện công nghiệp

Trang trại điện gió BT1

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió BT1 Thời gian thực hiện: 7/2020– 2021 Phạm vi cung cấp: Máy biến áp 220kV Thiết bị nhất thứ 220kV/33kV Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA Xây dựng nhà trạm và đường dây 220kV Dịch vụ: […]

Trang trại điện gió BT2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió BT2 Thời gian thực hiện: 7/2020– 2021 Phạm vi cung cấp: Máy biến áp 220kV Thiết bị nhất thứ 220kV/33kV Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA Xây dựng nhà trạm và đường dây 220kV Dịch vụ: […]

Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng

Chủ đầu tư: GA Power solar park Cam Xuyen Ltd Thời gian thực hiện:5/2020 – 12/2020 Phạm vi cung cấp: Máy biến áp 110kV. Thiết bị nhất thứ 110kV/22kV. Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA. Xây dựng nhà trạm và đường dây 110kV. Dịch vụ: […]

Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng AMI Khánh Hòa Thời gian thực hiện: 8/2018 – 5/2019 Phạm vi cung cấp Máy biến áp 110kV Thiết bị nhất thứ 110kV/22kV Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA Xây dựng nhà trạm và đường dây […]

Cáp ngầm 110kV Thành Công – Thượng Đình

Chủ đầu tư: Công ty điện lực thành phố Hà Nội – Thầu phụ cho Công ty Cáp điện Trùng Khánh Thời gian thực hiện: 7/2017 – 12/2019 Phạm vi cung cấp: Lắp đặt, thí nghiệm 2 ngăn GIS 110kV Lắp đặt, thí nghiệm cáp ngầm 110kV Lắp đặt, thí nghiệm thiết bị DTS Lắp […]

Nhà máy MDF Thanh Thành Đạt

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thanh Thành Đạt Thời gian thực hiện: 7/2018 – 12/2018 Phạm vi cung cấp: Máy biến áp 0,4kV/35kV Hệ thống tủ trung thế 22kV Hệ thống tủ 0,4kV Hệ thống Busway Xây dựng tuyến đường dây trung thế 35kV Xây dựng nhà vận hành hệ thống cấp điện cho […]

Cung cấp vật tư thiết bị, thi công tuyến cáp ngầm trung thế 24kV

Chủ đầu tư: Công ty TNHH phát triển THT Thời gian thực hiện: 10/2015 – 01/2016 Phạm vi cung cấp: Cung cấp cáp ngầm trung thế 22kV. Cung cấp hệ thống tủ trung thế 22kV. Thi công, lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống cáp ngầm và tủ trung thế 22kV.