Cáp ngầm 110kV Thành Công – Thượng Đình

  • Chủ đầu tư: Công ty điện lực thành phố Hà Nội – Thầu phụ cho Công ty Cáp điện Trùng Khánh
  • Thời gian thực hiện: 7/2017 – 12/2019
Thiết bị đóng cắt GIS – Trạm 220 kV Thành Công – Thượng Đình
  • Phạm vi cung cấp:
  • Lắp đặt, thí nghiệm 2 ngăn GIS 110kV
  • Lắp đặt, thí nghiệm cáp ngầm 110kV
  • Lắp đặt, thí nghiệm thiết bị DTS
  • Lắp đặt, thí nghiệm hộp nối 110 kV
  • Xây dựng, hoàn trả mặt đường
  • Xây dựng cấu hình hệ thống thông tin, SCADA
  • Cung cấp vật tư, thiết bị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.