Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển xa 5 trạm 110 kV Ninh Bình, Tam Điệp, Kim Sơn, Nho Quan, X18

Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển xa 5 trạm 110 kV Ninh Bình, Tam Điệp, Kim Sơn, Nho Quan, X18

Ưu đãi

Loại thẻ:

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar