Lễ ký kết hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị

Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị cáp ngầm và tủ trung thế 24KV

Ngày 20/10/2015, tại trụ sở Công ty TNHH Công nghệ Việt đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng Cung cấp vật tư thiết bị Cáp ngầm và tủ trung thế 24kv - Dự án Khu trung tâm Tây Hồ Tây, giữa Công ty TNHH Công nghệ Việt (Vtech) và nhà cung cấp Công ty cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA $ Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS-VINA.

Chia sẻ: