Trang bị phần mềm quản lý và mạng máy tính nội bộ - Sê San

 

Chủ đầu tư Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Thời gian thực hiện 10/2014 – 1/2015
Phạm vi cung cấp Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị cho dự án Trang bị phần mềm quản lý và mạng máy tính nội bộChia sẻ: