Trạm biến áp 220kV Thành Công, cải tạo trạm 110kV Thành Công

 

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện 4/2014 – 5/2014
Phạm vi cung cấp Xây lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin

 

Chia sẻ: