Trạm biến áp 220kV Sơn La và đấu nối

 

Chủ đầu tư Ban QLDA Các công trình điện Miền Bắc – Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia
Thời gian thực hiện 2/2011 – 9/2011
Phạm vi cung cấp Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin và scada

 

Chia sẻ: