Trạm biến áp 220kV Kim Động

 

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện 8/2014 – 12/2014
Phạm vi cung cấp Xây lắp hệ thống Thông tin và SCADA của TBA 220kV Kim Động, bao gồm cả tiếp nhận và vận chuyển VTTB

 

Chia sẻ: