Trạm 220kV Sóc Sơn và trụ sở 15 Cửa Bắc

 

Chủ đầu tư

Công ty truyền tải điện 1

Thời gian thực hiện 9/2013 – 11/2013
Phạm vi cung cấp Sửa chữa thiết bị truyền dẫn, thiết bị ghép kênh

 

CHỦ ĐẦU TƯ:

Chia sẻ: