TBA 110kV Phong Thổ và TBA 110kV Mường So

 

Chủ đầu tư Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện 9/2013 – 11/2013
Phạm vi cung cấp Cung cấp lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh hê thống thông tin điện lực.

 

Chia sẻ: