TBA 110kV Phong Thổ và TBA 110kV Mường So

TBA 110kV Phong Thổ và TBA 110kV Mường So

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 9/2013 – 11/2013
Trạm 220kV Sóc Sơn và trụ sở 15 Cửa Bắc

Trạm 220kV Sóc Sơn và trụ sở 15 Cửa Bắc

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 1
Thời gian thực hiện: 9/2013 – 11/2013
Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang

Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 7/2013 – 9/2013
Trạm biến áp 220kV Sơn La và đấu nối

Trạm biến áp 220kV Sơn La và đấu nối

Chủ đầu tư: Ban QLDA Các công trình điện Miền Bắc - Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia
Thời gian thực hiện: 2/2011 – 9/2011
Dự án trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3

Dự án trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện: 8/2015 - 3/2016
Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 7/2015 - 9/2015
Dự án trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng

Dự án trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 8/2015 - 11/2015
Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng

Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 4/2015 - 7/2015
Dự án thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Dự án thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 10/2014 - 1/2015