Hệ thống viễn thông và Công nghệ thông tin trạm 220 kV Hải Hà

 

 Chủ đầu tư:  Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
 Thời  gian thực hiện:  11/2015 - 01/2016
 Phạm vi cung cấp:

 Thí nghiệm hiệu chỉnh phần trạm thuộc dự án: Trạm biến áp 220kV

  • Thiết bị truyền dẫn
  • Thiết bị ghép kênh
  • Thiết bị truyền cắt TS
  • Kênh truyền F87L
  • Thiết bị WAN
  • Các thí nghiệm hệ thống 48VDC
  • Các thí nghiệm khác
  • Thí nghiệm hiểu chinh dữ liệu SCADA
Chia sẻ: