Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn-Núi 1, Tỉnh Thanh Hóa

 

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án Lưới điện Hà Nội - Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện 4/2014 – 9/2014
Phạm vi cung cấp Tháo dỡ, thi công hoàn thiện, kết nối cáp quang Ninh Bình – Thanh Hóa

 

Chia sẻ: