Đường dây và trạm biến áp 110KV Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

 

Chủ đầu tư Ban QLDA phát triển điện lực – Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện 1/2010 – 4/2011
Phạm vi cung cấp Cung cấp và lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh phần viễn thông và SCADA công trình

 

Chia sẻ: