Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA cho trạm 220 kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220 kV Đà Nẵng

 

Chủ đầu tư Công ty Truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện 8/2015 – 3/2016
Phạm vi cung cấp

Thiết bị phần cứng

Thiết bị truyền dẫn quang, STM1/4/16 – Coriant HiT 7080.

Thiết bị truyền dẫn quang, STM1/4/16 – Coriant HiT 7065.

Thiết bị bảo vệ khoảng cách – Siemens SWT3000.

Router kèm chức năng Switch – Cisco

WS-C3650-24TS-S

Dịch vụ triển khai

Xây dựng Database theo IEC 60870-5-101 tại Gateway TBA 220kV Ngũ Hành Sơn.

TNHC SCADA với Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền trung A3 (IEC60870-5-101).

TNHC SCADA với NPT (IEC 60870-5-104)

TNHC SCADA với NPT (IEC 60870-5-104)

 

Chia sẻ: