Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

 

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện 7/2015 – 9/2015
Phạm vi cung cấp

Thiết bị phần cứng

Thiết bị truyền dẫn STM1 - Coriant HiT 7025.

Thiết bị ghép kênh PCM-30 - Loop 3440A.

Máy tính công nghiệp - Advantech HPC-7480.

Insdustrial Ethernet Switch 16 Ports - 3one DataIES1016.

Rơ le bảo vệ so lệch đường dây F87-GE L90.

Phần mềm điều khiển DCS

Phần mềm Server - Copa Data Zenon Energy Edition Server

 

Chia sẻ: