Cung cấp và lắp đặt hệ thống viễn thông TBA 110 kV Thanh Oai và nhánh rẽ

 

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện 7/2015 – 9/2015
Phạm vi cung cấp

Thiết bị phần cứng

Thiết bị truyền dẫn STM1 - Coriant HiT 7025.

Thiết bị ghép kênh PCM-30 - Loop 3440A.

Máy tính công nghiệp - Advantech HPC-7480.

Insdustrial Ethernet Switch 16 Ports - 3one DataIES1016.

Rơ le bảo vệ so lệch đường dây F87-GE L90.

Phần mềm điều khiển DCS

Phần mềm Server - Copa Data Zenon Energy Edition Server

 

Chia sẻ: