Cung cấp, lắp đặt rơ le và hệ thống điều khiển SCADA - PC Hải Phòng

Cung cấp, lắp đặt rơ le và hệ thống điều khiển SCADA - PC Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
Thời gian thực hiện: 19/12/2016
Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển xa 5 trạm 110 kV Ninh Bình, Tam Điệp, Kim Sơn, Nho Quan, X18

Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển xa 5 trạm 110 kV Ninh Bình, Tam Điệp, Kim Sơn, Nho Quan, X18

Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện: 19/05/2017
Triển khai trung tâm điều khiển OCC  và chuyển hệ thống giám sát TBA 110 kV Bán đảo sang không người trực

Triển khai trung tâm điều khiển OCC và chuyển hệ thống giám sát TBA 110 kV Bán đảo sang không người trực

Chủ đầu tư: Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện: 3/2015 - 12/2016
Xây dựng hệ thống SCADA cho trạm 110 kV Mai Lâm

Xây dựng hệ thống SCADA cho trạm 110 kV Mai Lâm

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 6/2015
Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA trạm E1.10 Văn Điển

Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA trạm E1.10 Văn Điển

Chủ đầu tư: Trung tâm điều độ hệ thống điện thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện: 12/2015 – 1/2016
Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB Thông tin liên lạc và SCADA trạm 220kV Hòa Khánh Huế

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB Thông tin liên lạc và SCADA trạm 220kV Hòa Khánh Huế

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện: 11/2015 – 04/2016
Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA trạm 110 kV Cẩm Phả

Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA trạm 110 kV Cẩm Phả

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 4/2011 – 8/2011
Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA trạm 100 kV Thuận Thành

Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA trạm 100 kV Thuận Thành

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 4/2011 – 8/2011
Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA Trạm  110KV Thái Thụy

Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA Trạm 110KV Thái Thụy

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 1/2010 – 4/2011